Om oss

Strömsfors brukssamhälle ligger i Svenljunga kommun på gränsen till Tranemo kommun i Västsveriges inland och är en del av Sjuhärad och Boråsregionen. Assman slingrar sig genom samhället och har alltid varit motorn i Strömsfors utveckling. Västsveriges inland erbjuder inte klippor eller saltvatten som vid kustlinjen däremot hittar man här ett av södra Sveriges rikaste sjöområden där man kan fiska ostört i söta vatten. Tystnanden möter ett levande djur- och naturliv i vacker miljö. I Strömsfors finns en rik och spännande industri- och kulturhistoria, lär dig mer om den genom att promenera längs vår populära berättarstig  (ca 1 km), slingad är anpassad för barnvagnar, rullatorer och rullstolar.

Strömsforsgruppen
Strömsforsgruppen är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att verka för att främja historia och kultur i Strömsfors, bevara Strömsfors historiska miljöer och bidra till samhällets utveckling. Strömsforsgruppen arbetar främst genom att skapa aktiviteter och evenemang i Strömsfors där allmänheten är välkommen men föreningen genomför även olika åtgärder i samhället som t.ex. röjning av Stinsens Åker och områden utmed gångbanan och Assman. Föreningen ansvarar också för rastplatsen vid infarten till Strömsfors Bruk.

Vill du veta mer?
Vill du komma i kontakt med Strömsforsgruppen eller lämna ett bidrag till föreningens verksamhet finns mer information och kontaktpersoner under rubriken Kontakt.

Föreningens styrelse
Gun-Britt Rydén, ordförande
Ylva Liljedahl, vice ordförande
Carolina Liljedahl, kassör
Susanne Holm, sekreterare
Britt-Marie Hansson, suppleant