Valborg 2010

Valborg 2010 firades med tal, sång, fika och korvgrillning på ”Stinsens Åker”.

Vårtalare 2010 var Majken Kulneff.