Röjningen den 14 maj

Tack för en fin dag alla som var med och hjälpte till!