Valborg 2012

Stort tack till alla som firade Valborg tillsammans med oss! Extra tack till SUO med drill för den fina underhållningen, till årets vårtalare Arne Hansson och till alla er som donerade en peng till Strömsforsgruppens verksamhet.