Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Strömsforsgruppens vice ordförande Manda Schillerås och kassör Carolina Harström fick onsdagen den 23 maj bege sig till Åhaga i Borås för att mottaga 10 000kr från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Strömsforsgruppen beviljades bidraget efter ansökan och pengarna skall gå till att synliggöra Strömsfors kulturhistoriska värde genom framtagning av informationsmaterial av olika slag.