Strömsforsgruppens verksamhet upphör

Ett enhälligt årsmöte har röstat för att verksamheten i Strömsforsgruppen ideell förening skall upphöra och föreningen avregistreras.

Vi har under de senaste åren kämpat med ett sjunkande antal aktiva medlemmar vilket i praktiken har inneburit att arbetsbördan för att genomföra föreningens åtaganden har landat på enbart fyra personer; en ohållbar situation.

Årsmötet har beslutat att Strömsforsgruppen under de kommande månaderna, fram till och med 2024-07-31, skall verka för att tillse att föreningens åtaganden och den nytta vi gjort för Strömsfors, skall ha en hållbar framtid. Det gäller bland annat lösningar för fortsatt skötsel av parkering och rastplats, fortlevnad av berättarstigen, fortsatt tillgång av informationsbroschyrer med mera. Ansökan om avregistrering kommer sedan att skickas till Skatteverket under augusti månad.  

Vårt populära, och av oss (och många andra) älskade evenemang, Hantverksjul på Strömsfors Bruk kommer således heller inte att arrangeras. Om det finns intresse hos någon annan lokal förening att överta arrangemanget av julmarknaden vänligen kontakta info@stromsforsgruppen.se för mer information.

Vi vill rikta det största tack till alla som på olika vis har stöttat Strömsforsgruppen under de närmare 20 år som vi har varit aktiva; medlemmar och före detta medlemmar, sponsorer, deltagare vid våra evenemang, besökare, Strömsfors Bruk och Villa Strömsfors – ingen nämnd och ingen glömd. Tack!

Och tänk vad vi har åstadkommit! Vårt mål var att belysa den rika historia som finns i Strömsfors och att genom den skapa ett besöksmål i Västsverige. En titt i arkivet här på bloggen är bevis för att vi lyckades. Det är med en aning vemod men mest stolthet och kärlek som vi nu lämnar detta arbete.

Strömsfors i februari 2024

Styrelsen i Strömsforsgruppen