Strömsfors berättarstig

Under 2014 skapade Strömsforsgruppen en berättarstig i Strömsfors. Berättarstigen består av 11 mindre informationstavlor utplacerade vid platser och byggnader med en speciell historia att berätta. Tanken är att man genom att gå berättarstigen själv skall kunna guida sig genom Strömsfors och ortens historia.

Gå berättarstigen
Parkera vid rastplatsen (stora informationstavlan) vid infarten till Strömsfors Bruk. Ta gärna en broschyr ”Välkommen till Strömsfors” som finns att hämta i en låda på informationstavlan. Berättarstigen börjar vid den gamla stationen precis bredvid rastplatsen, vandra därifrån på vänster sida mot det gamla bruksområdet. Vi kvarnen går du upp på cykelleden hela vägen till den gamla järnvägsbron, där vänder du och tillbaka vid kvarnen fortsätter du mot Villa Strömsfors. Vid Villa Strömsfors vänder du och går på höger sida tillbaka till parkeringen.

Tavla 1: Stationen
Tavla 2: Hotellet
Tavla 3: Gamla disponentvillan
Tavla 4: Kapellet, klockstapeln och kryptan
Tavla 5: Järnvägsbron
Tavla 6: Kraftstationen
Tavla 7: Disponentvillan och trädgården
Tavla 8: Jord- och skogsbruket
Tavla 9: Verkstaden
Tavla 10: Kvarnen
Tavla 11: Stinsens Åker