Strömsforsutställningen 2007

Den 8-9 september 2007 anordnade Örsås Byalags Strömsforsgrupp en utställning om Strömsfors glansdagar. Foton och dokument från Bruket ställdes ut och även en film som visade etiketteringsmaskinen Svenske i arbete fanns att skåda.

Kraftstationen var också den en attraktion och turbinhallen samt andra delar hölls öppna för allmänheten. Bland annat visades här ett bildspel från kraftstationens renovering under 2006. Helgens största attraktion var dock ett besök av Axel-Uno Nylander, son till den sista brukspatronen i Strömsfors. Helgen bjöd både på vackert väder och många besökare, uppskattningsvis 1000 personer över de två dagarna.

Utställningen delfinansierades av Leader+ Sjuhärad.