Valborg 2009

2009 introducerades ytterligare en tradition i Strömsfors, nämligen Valborgsfirande med eld, sång och servering på ”Stinsens Åker”.

Vårtalare 2009 var Staffan Kulneff.