Berättarstig på gång

Vi jobbar nu hårt med att få färdigt en berättarstig i Strömsfors lagom till sommarens aktiviteter. Berättarstigen består av ett 10-tal skyltar placerade vid hus och byggnader med historisk anknytning till Strömsfors Bruk. Tanken är att man själv, genom en promenad, skall kunna guida sig runt i det gamla bruksområdet, läsa på skyltarna och lära sig mer om den rika historia som finns i Strömsfors. Till detta projekt har Strömsforsgruppen beviljats ett bidrag om 30 000kr från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Idag satte vi upp stommarna till skyltarna. Ambitionen är att informationstavlorna som skall sitta på stommarna skall vara på plats senast den 28 juni då Sommaröppet på Strömsfors Bruk startar.

IMG_0457

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Strömsforsgruppens vice ordförande Manda Schillerås och kassör Carolina Harström fick onsdagen den 23 maj bege sig till Åhaga i Borås för att mottaga 10 000kr från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Strömsforsgruppen beviljades bidraget efter ansökan och pengarna skall gå till att synliggöra Strömsfors kulturhistoriska värde genom framtagning av informationsmaterial av olika slag.